Vaeltajat

Vaeltajiksi kutsutaan 18-22 -vuotiaita partiolaisia, joiden toiminta on nuorempia partiolaisia omatoimisempaa ja vapaampaa. Tällä hetkellä Jokioisilla kaikki vaeltajat kuuluvat yhteen ryhmään, lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä muiden alueen vaeltajien kanssa.